ES projektai

„Asmens apsaugos priemonių dezinfekavimo UV spinduliais technologijos kūrimas“

UAB „Šviesos gamyba“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Asmens apsaugos priemonių adaptyvaus dezinfekavimo ultravioletiniais (UV) spinduliais sistemos sukūrimas“.

UAB „Šviesos gamyba” turi sukaupusi skirtingų specialistų komandą dirbančių su LED šviestuvų technologijomis. Įmonė glaudžiai bendradarbiauja su mokslo ir studijų institucijomis (Vilniaus universitetas, Kauno Technologijos universitetas ir kt.), siekdama sukurti ir rinkai pasiūlyti MTEP rezultatų pagrindu suprojektuotus produktus.

Šiame projekte bus pasitelkiama UVC LED technologija, kuri nenusileidžia nei energetinėmis, nei greitaveikos, nei kaukės pralaidumo pokyčio po dezinfekavimo charakteristikomis. Šiame projekte bus ypač kreipiamas dėmesys į techninius sprendimus, kurie adaptyviai kompensuos senėjimo efektą pateikdami reikalingą šviesos intensyvumo srautą.

UAB „Šviesos gamyba“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“, projekto numeris Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0047. Priemonės tikslas – skatinti MTEP veiklų projektus, susijusius su COVID-19.

UAB „Šviesos gamyba“ įgyvendinamo projekto tikslas – sukurti asmens apsaugos priemonių adaptyvaus dezinfekavimo ultravioletiniais (UV) spinduliais prototipinę sistemą ir ją eksperimentiškai ant skirtingų paviršių ir medžiagų validuoti maketinį veikimo būdą su oligonukleotidais artimais SARS-CoV-2 (sukeliančio COVID-19) viruso pasirinktoms genomo sekoms.

Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių. Projektas vykdomas su partneriu.

„Kūrybiniai čekiai“

UAB „Šviesos gamyba“ įgyvendina projektą „UAB „Šviesos gamyba“ investicijos į netechnologinių inovacijų sukūrimą ir diegimą“, Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0323, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų . Projekto trukmė nuo 2022 m. sausio 28 d. iki 2023 m. kovo 31 d. Projekto tikslas – sėkmingai įgyvendinus dizaino sprendinius ir rinkodaros inovacijas padidinti įmonės gaminamų inovatyvių gaminių patrauklumą.

UAB „Šviesos gamyba“ pagrindinė veikla – elektros sistemų įrengimas ir LED šviestuvų gamyba. Šiuo projektu įmonė siekia išplėsti gamybinės veiklos apimtis ir sukurti ir įdiegti dizaino ir rinkodaros inovacijas naujam gaminiui – oro dezinfekavimo sistemai. Šio inovatyvaus gaminio patrauklus dizainas galutiniams vartotojui bei tinkamas viešinimas pasitelkiant inovatyvias elektroninės rinkodaros priemones, sudarys sąlygas įmonės pardavimo pajamų augimui.

„E.komercija“

UAB „Šviesos gamyba“ įgyvendina projektą „UAB „Šviesos gamyba“ E-komercijos modelio, skirto elektroninei prekybai, kūrimas“, Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1049, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų . Projekto trukmė nuo 2022 m. vasario 25 d. iki 2023 m. vasario 24 d.

Projekto tikslas – įdiegiant e-komercijos priemones, pagreitinti pardavimo procesus, supaprastinti bendravimo su klientais procesus. Taip pat – išplėsti įmonės pardavimų gegografiją. Taip ketinama stiprinti įmonės konkurencingumą bei produktyvumą. Įdiegus Ekomercijos modelį, kurio dėka įmonė efektyviau teiks paslaugas bei lengviau valdys bei vystys pardavimus.

UAB „Šviesos gamyba“ pagrindinė veikla – elektros sistemų įrengimas ir LED šviestuvų gamyba. Šiuo projektu įmonė siekia išplėsti gamybinės veiklos apimtis ir sukurti elektroninės prekybos platformą naujai kuriamai technologijai – oro dezinfekavimo sistemai. E-komercijos modelio pagalba numatoma didinti naujai kuriamos technologijos pardavimų apimtis.